PHÒNG NGHỈ

Showing all 5 results

08 phòng

1 giường 1m8

Mini Bar & Free wifi

2 người lớn, 2 trẻ em

44 phòng

2 giường 1m6

Mini Bar & Free wifi

2 - 4 người lớn

04 phòng

2 giường 1m6

Mini Bar , Bồn tắm, Sofa

2 - 4 người lớn

4

1 giường 1m8

Mini Bar & Free wifi

2 người lớn

10 phòng

2 giường 1m6

Mini Bar & Free wifi

2 - 4 người lớn

097 442 6886