– Địa Điểm: Khách Sạn Golden Hotel

– Giờ mở cửa: 6:30 – 22h00

– Phục vụ: Du Lịch