Dịch vụ Gala Dinner-Teambuilding

– Setup teambuilding, âm thanh team
.

– Setup tiệc Gala Dinner

– Setup tiệc BBQ bãi biển