Ngày đăng: 11/02/2022

Ngày 24/12, HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Dự tại kỳ họp có đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Sau chương trình khai mạc kỳ họp, HĐND huyện cho ý kiến và quyết định những nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung thảo luận các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2020, nhiệm vụ 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Theo đó, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020 thể hiện các kết quả nổi bật: Ước tính giá trị tăng thêm đạt 14,2%, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại- dịch vụ chiếm 61,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.100 USD/ người, ước thu ngân sách địa phương đạt 33.600 triệu đồng; chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. HĐND huyện Cô Tô xem xét, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 2020 và xây dựng dự toán ngân sách 2021; tình hình đầu tư công 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; kế hoạch đầu tư công 2020, kế hoạch đầu tư trung hạn 2021- 2025 và báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau, kỳ họp thứ 15, HĐND huyện; báo cáo công tác của UBND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và các báo cáo, tờ trình, trình HĐND huyện tại kỳ họp

Kỳ họp xem xét, cho ý kiến về báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND năm 2020; báo cáo của các ngành như: Tòa án nhân dân về tình hình và kết quả công tác xét xử năm 2020. Viện Kiểm sát nhân dân báo cáo thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2020 trên địa bàn huyện năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Các đại biểu cũng thảo luận, xem xét, đánh giá thực trạng, sự cần thiết của 7 nội dung chuyên đề và 7 dự thảo nghị quyết UBND huyện trình HĐND huyện đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn và tính khả thi của Nghị quyết.

HĐND huyện đã nghe các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2025. Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình được chuẩn kỹ lưỡng, trách nhiệm. Các đại biểu dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm vào các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; bổ sung thêm cho HĐND huyện nhiều thông tin xác đáng trước khi xem xét, quyết định.Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường trên tinh thần thẳng thắn, các đại biểu chất vấn đã lựa chọn vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn, liên quan đến việc phát triển kinh tế – xã hội, tính định hướng phát triển lâu dài của huyện và các vấn đề được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND quan tâm.

Với quan điểm tiếp thu, cầu thị, đại diện các cơ quan chuyên môn, ban ngành, địa phương đã giải trình cụ thể, thỏa đáng từng vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình quản lý, điều hành. Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn HĐND huyện thể hiện sắc bén, đầy tính phản biện và minh bạch, công khai. Đại biểu HĐND huyện đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tích cực trong hoạt động chất vấn, nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề với tính xây dựng cao.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 – 2025; Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Cô Tô; Nghị quyết về bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn thu sử dụng đất năm 2020; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp Tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết phân bổ nguồn kết dư cấp huyện năm 2019.

 Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt BCH Đảng bộ huyện ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của HĐND huyện, các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân huyện Cô Tô đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong một năm với nhiều thách thức, tác động của dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt để phấn đấu thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng –an ninh, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 của huyện. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân của các đại biểu HĐND huyện, sự tâm huyết, tập trung trí tuệ, dành nhiều thời gian để thảo luận trong các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của huyện tại kỳ họp. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2020 -2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ huyện “Đổi mới phương pháp, tác phong, nề lối làm việc; giữ vững địa bàn an toàn, hấp dẫn; triển khai đồng bộ quy hoạch gắn với quản lý đất đai, trật tự đô thị, môi trường; thực hiện chuyển đổi số; phát triển kinh tế ban đêm”; Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid -19; Đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo; Phát huy sức mạnh của khối đai đoàn kết toàn dân, trong đó MTTQ nắm vững cơ sở, giải quyết các ý kiến kiến nghị của nhân dân dứt điểm, chính đáng; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, cải thiện chương trình tiếp xúc cử tri, phát huy vai trò của đại biểu HĐND trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và truyền tải kịp thời chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cử tri huyện nhà; xem xét quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2021 đảm bảo đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; Triển khai và quản lý tốt Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 huyện Cô Tô và hoàn thành các quy hoạch phân khu, triển khai một số dự án động lực: Công viên Tùng Cô Tô, khu kinh tế đêm, chỉnh trang đô thị; Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Trên tinh thần đó, đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị HĐND huyện truyền đạt nội dung các Nghị quyết của HĐND huyện đến cử tri để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; UBND huyện và các địa phương chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân đảm bảo đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh; tập trung triển khai Nghị quyết HĐND huyện ngay từ đầu năm 2021 đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu kết luận kỳ họp đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định “07 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện góp phần phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương trong huyện. Đồng chí đề nghị các cấp các ngành tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thư VI, Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2020 -2025, trong đó tập trung vào các khâu đột phá về kinh tế – xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 15-16%; Đổi mới phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh; Phát triển nguồn nhân lực gắn với xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Đổi mới hoạt động HĐND các cấp, nhất là trong việc quyết định và giám sát; Ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững Quốc phòng – an ninh, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng môi trường bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong huyện, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhất trí, đồng sức – đồng lòng với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua, tích cực đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thu Báu (TTTTVH)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

097 442 6886